Thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, nhân dân và LLVT xã Hải Long.

Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho nhân dân và LLVT xã Hải Long- Huyện Hải Hậu- Tỉnh Nam Định trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp./.
 
kn1

THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC CỦA CÁN BỘ, 
NHÂN DÂN VÀ LLVT XÃ HẢI LONG 
ĐƯỢC  NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG DANH HIỆU
 “ĐƠN VỊ ANH HÙNG LLVT NHÂN DÂN” 
THỜI KỲ CHỐNG PHÁP.

PHẦN THỨ NHẤT
 
   ĐẶC ĐIỂM- LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG
 
   Hải Long là một xã nội địa của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cách trung tâm huyện 3 km về phía tây nam. Bắt nguồn từ đất Quần Anh là một trong những mảnh đất đầu tiên của huyện Hải Hậu. Năm 1804 xã Quần Anh được chia làm 3 xã: Xã Quần Anh Thượng phía tây, Quần Anh Hạ ở phía Đông, Quần Anh Trung ở giữa. Xã Hải Long thuộc xã Quần Anh Trung sau đổi thành Quần Phương Trung. Đầu năm 1948 hai xã Quần Phương Trung và Quần Phương Nam được sát nhập thành xã Trung Nam( xã Hải Trung, Hải Long, Hải Sơn), (Lúc đó xã Hải Long thuộc xã Quần Phương Nam). Ngày 16/8/1952 Đảng bộ xã Hải Long được thành lập tại nhà cụ Linh Thị Tụng xóm 16. Đầu năm 1956 xã Hải Long được tách thành hai xã là xã Hải Long và xã Hải Sơn và giữ nguyên cho đến ngày nay. Trong quá trình lấn biển, nhân dân Hải Long cùng với nhân dân Hải Hậu đã cải tạo bãi hoang vu thành đồng ruộng phì nhiêu. Đến nay, diện tích toàn xã là 589.75 ha. Xã có 17 xóm, dân số 8.036 người, trong đó đồng bào theo đạo Thiên chúa chiếm 10%. Cơ cấu kinh tế gồm: Nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ. Cách Bốt Văn Đàn, Đông Biên hơn 2 km Hải Long còn là vị trí có ý nghĩa chiến lược trong lịch sử kháng chiến chống Pháp. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Long đã bám đất, giữ làng, kiên cường, anh dũng chiến đấu hy sinh và phục vụ chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng phong trào kháng chiến, xây dựng cơ sở diệt tề, trừ ác và tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp và vững mạnh.
    Trong kháng chiến chống Pháp, cùng với các xã trong huyện và các đơn vị chủ lực, LLVT địa phương trên địa bàn, nhân dân và LLVT xã Hải Long đã tham gia đánh 10 trận, tự động tác chiến 135 trận, diệt hàng trăm tên địch trên địa bàn, góp phần cùng nhân dân và LLVT huyện lập nên những chiến công hiển hách như: Văn Đàn, Đông Biên. Góp phần  cùng với quân và dân toàn huyện đánh thắng trận Cầu Đôi, Văn Lý, Xương Điền
Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, nhất là khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, tăng cường bình định miền Nam nhân dân Hải Long đã tích cực lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, là xã điển hình trong công tác tòng quân chống Mỹ, góp phần cùng quân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.
Phát huy truyền thống và bản chất cách mạng của quê hương Hải Hậu, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, cán bộ, nhân dân và LLVT xã Hải Long đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng xã vững mạnh và phát triển toàn diện.
   Trong lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp Hải Long vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương kháng chiến hạng nhất về thành tích tham gia kháng chiến, 5 Huân chương kháng chiến hạng ba cho 2 gia đình và 3 cá nhân; 62 Huy chương kháng chiến hạng nhất cho 2 gia đình và 60 cá nhân; 75 Huy chương kháng chiến hạng nhì cho 25 gia đình và 50 cá nhân, 210 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho 180 gia đình và 30 cá nhân.
       Trong thời kỳ kháng chiến xã có 5 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3 Anh hùng LLVT nhân dân. Trong công cuộc đổi mới cán bộ nhân dân và LLVT trong xã tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày thêm vững mạnh và phát triển, Đảng bộ nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện; các ban, ngành, đoàn thể là đơn vị khá và tiên tiến của huyện và của tỉnh.
 
PHẦN THỨ HAI

THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC CỦA NHÂN DÂN VÀ LLVT TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
 
   I- Xây dựng phong trào cách mạng- Xây dựng LLVT nhân dân và tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến:

   Để thực hiện kết quả những nhiệm vụ của Trung ương Đảng, của Tỉnh uỷ, huyện Hải Hậu đã họp hội nghị xây dựng chi bộ Đảng đầu tiên gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư . Đồng chí Trần Văn Chử về xây dựng và thành lập chi bộ Đảng ở xã Hải Trung và Tổng Quần phương. Được giác ngộ cách mạng, ngày 3 tháng 8 năm 1947 xã Quần Phương Nam có hai đồng chí: Lại Văn Tá, Lại Văn Tuận ( thuộc xã Hải Long) được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam và sinh hoạt tại chi bộ Đảng xã Quần Phương Trung. Hai đồng chí được phân công phụ trách công tác cách mạng ở xã Quần Phương Nam.
Sau khi giành được chính quyền, mặt trận Việt Minh ở xã Quần Phương Nam cũng được thành lập. Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện mọi chủ trương công tác của Đảng và chính quyền.
   Thực hiện nhiệm vụ cần kíp trước mắt của cách mạng là củng cố chính quyền; ngày 6 tháng 1 năm 1946 cùng với nhân dân cả nước, công dân ở xã Quần Phương Nam, từ 18 tuổi trở lên đã nô nức phấn khởi lần đầu tiên tự tay mình cầm lá phiếu đi bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Ngày 28 tháng 2 năm 1946 cử tri trong xã lại nô nức đi bầu Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tiếp theo đến 28 tháng 3 năm 1946 cử tri trong xã lại nô nức đi bầu Hội đồng nhân dân xã. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhà đã bầu ra Uỷ ban kháng chiến hành chính xã Quần Phương Nam. Ông Phạm Ngọc Ruyễn( Cửu Ruyễn) được bầu làm Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Cư làm Phó chủ tịch, ông Phạm Văn Hoãng đảm nhận công tác tư pháp, ông Lê Văn Bỉnh phụ trách tài chính.
Giữa năm 1946 các đoàn thể quần chúng được thành lập. Đoàn Thanh niên cứu quốc bước đầu có 33 đoàn viên do anh Bùi Văn Khôi làm bí thư. Hội Phụ nữ cứu quốc có 120 hội viên chiếm 20% số chị em trong lứa tuổi. Tiếp theo là Hội Phụ lão, Đội Thiếu niên, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Mẹ chiến sĩ hoạt động rất sôi nổi. Mỗi khi bộ đội về làng, hội vận động nhân dân ủng hộ lương thực, giúp đỡ dụng cụ nấu ăn. Hội phụ lão và Hội mẹ chiến sĩ còn vận động nhân dân quyên góp lập “Quĩ kháng chiến” đóng quĩ “Đảm phụ quốc phòng” tham gia các phong trào ủng hộ quần áo mùa đông binh sĩ; lập quĩ “Sản xuất tiết kiệm”, quỹ cứu đói, thực hiện “ Tuần lễ vàng” xây dựng đất nước.
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ lực lượng vũ trang của xã được thành lập.Tháng 5 năm 1946 một trung đội tự vệ gồm 39 thanh niên đã được thành lập. Đội do ông Lại Văn Huyển là xã đội phụ trách. Đội tự vệ thường xuyên tập luyện côn, quyền và làm nhiệm vụ canh phòng giữ gìn trật tự an ninh trong thôn xóm, trong xã. Đây là tổ chức tiền thân của lực lượng vũ trang xã Hải Long.         Tháng 7 năm 1946 số đội viên tự vệ này đã được tuyển chọn tập trung thành một trung đội du kích mang số hiệu trung đội 12. (1)
Ngày 5 tháng 9 năm 1947 trung đội du kích xã Quần Phương Nam có 32 đội viên đã lên đường phối hợp với bộ đội địa phương tỉnh dẹp bọn phiến loạn Xuân Hà- Tang Điền. Đây là cuộc thử thách đầu tiên của lực lượng vũ trang địa phương (2) .
   Đầu năm 1946, anh Lại Cao Bổng người thanh niên đầu tiên của xã gia nhập vệ quốc đoàn; tiếp theo, lớp thanh niên xã nhà đã hăng hái lên đường tham gia quân đội. Đó là các anh Trần Thế Kỷ, Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Vĩnh…Nguyễn Văn Tình là liệt sĩ đầu tiên ở xã Hải Long.
(1), (2) ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000.(Trang 36.37.38)
    Trong “5 năm hoà bình tự do’’ Xây dựng cuộc sống mới, cán bộ Đảng viên, nhân dân và LLVT trong xã đã nêu cao tinh thần yêu nước, trình độ giác ngộ chính trị được nâng lên, được tập luyện, tích cực chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để bước vào cuộc chiến đấu mới. Trong thời kỳ kháng chiến toàn xã có trên 100 dân quân du kích được luyện tập về nghiệp vụ quân sự, kỹ chiến thuật và nâng cao giác ngộ chính trị, nắm vững nhiệm vụ để chuẩn bị tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trực tiếp đối mặt với quân thù ngay trên mảnh đất quê hương.

II. Kiên trì bám dân bám đất, củng cố tổ chức Đảng xây dựng và giữ vững cơ sở kháng chiến, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống địch đàn áp khủng bố chiếm đóng lâu dài .

   Ngày 19 tháng 12 năm 1946 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Xã Trung Nam nói riêng, Huyện Hải Hậu nói chung vẫn còn là vùng tự do. Trong thời gian đó nhân dân trong xã ra sức xây dựng củng cố chính quyền, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động cách mạng, xây dựng  lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi cuộc chiến tranh lan tới.
Tháng 6 năm 1947 hội nghị Đảng bộ Huyện Hải Hậu họp ở từ đường họ Lại chi Đệ tam xã Hải Long để công bố Quyết định của Tỉnh uỷ Nam Định về việc thành lập Huyện uỷ Hải Hậu và Tỉnh chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Huyện gồm 8 đồng chí do đồng chí Vũ Thiện làm Bí thư Hội nghị cũng đã bàn biện pháp vận dụng vào đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh vào hoàn cảnh của địa phương, đề ra một số công tác cấp bách nhằm động viên thi đua phát triển lực lượng củng cố hậu phương chi viện cho tiền tuyến. Hội nghị này có ý nghĩa như là đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Huyện Hải Hậu (1). 
   Đầu năm 1948 hai xã Quần Phương Trung và Quần Phương Nam được sát nhập thành xã Trung Nam. (Lúc đó xã Hải Long thuộc xã Quần Phương Nam), Đồng chí Đỗ Văn Tình làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Bách Khoa làm Chủ tịch xã. Sang năm 1948 tiếp tục thực hiện Quyết định của Trung ương Đảng về đợt phát triển Đảng viên “Lớp Đảng viên tháng tám” Chi bộ xã Trung Nam kết nạp được 28 Đảng viên đều thuộc thành phần giai cấp cơ bản, được tuyên truyền giác ngộ về Đảng chu đáo và thường xuyên được bồi dưỡng ý thức chiến đấu, kinh nghiệm công  tác và tư cách đạo đức cách mạng. Với số lượng Đảng viên tương đối đông, chi bộ phân công Đảng viên làm công tác văn phòng chi bộ và công tác tuyên huấn để giúp chi uỷ các việc văn thư, Đảng vụ củng cố giáo dục nội bộ. Trải qua thử thách chiến đấu rèn luyện cuối năm 1948 chi bộ xã Trung Nam được Huyện uỷ công nhận là “ Chi bộ tự đông” ( Tên gọi chi bộ mạnh lúc bấy giờ).
   Những tháng đầu năm 1949, công tác phát triển Đảng viên ở xã Trung Nam vẫn đảm bảo chất lượng khá. Đợt phát triển Đảng viên năm 1949 riêng xã Trung Nam số lượng dự lớp cảm tình Đảng lên tới 40 người, kết nạp được 25 người.
(1) ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000” Xuất bản 01/2007.Trang 42)
   Đến tháng 10 năm 1949 chi bộ Đảng xã Trung Nam đã có tới 105 Đảng viên, là một trong những chi bộ xã có số lượng Đảng viên đông nhất huyện.Do số lượng Đảng viên đông nên chi uỷ được kiện toàn gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Thạnh, Đỗ Văn Tình được bầu làm bí thư và phó bí thư chi bộ. Cuối năm 1949 ở Quần Phương Nam đã có 37 Đảng viên sinh hoạt theo 2 tổ Đảng. Một tổ ở miền 1 (Hải Long), một tổ ở miền 2 ( Hải Sơn) thuộc chi bộ xã Trung Nam lúc bấy giờ.
   Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và Uỷ ban kháng chiến hành chính xã Trung Nam mọi mặt công  tác của xã được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được bảo đảm, xã Trung Nam là xã được Huyện uỷ, Uỷ ban huyện công nhận là xã vững mạnh của Huyện Hải Hậu.
   Trong thời gian “5 năm hoà bình tự do” từ xã Quần Phương Nam chưa có đảng viên rồi đến ngày mùng 8 tháng 3 năm 1947 xã Hải Long có 2 Đảng viên, đến cuối năm 1949 có 37 Đảng viên. Tổ chức Đảng ở cơ sở đã được xây dựng phát triển để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của quần chúng . Cũng trong suốt thời gian 5 năm chính quyền cách mạng được củng cố và kiện toàn; Lực lượng vũ trang được xây dựng và phát triển. Các đoàn thể quần chúng được thành lập và đi vào hoạt động có nhiều kết quả tốt đẹp. Mọi tầng lớp nhân dân nhất là nhân dân lao động bước đầu được giác ngộ cách mạng và thực hiện được quyền bình đẳng công dân trong xã hội mới.
   Từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 11 năm 1949 địch cho máy bay quần đảo ném bom, bắn phá xóm làng trong huyện hết sức dã man; đồng thời địch chia làm 3 mũi chính: mũi từ Trung Thành xuống Đông Biên; Mũi từ Thức Khoá tràn sang; Mũi đổ bộ từ biển Văn Lý lên rồi hành quân theo đường 21, đường 56, đường 50 chia làm nhiều hướng càn quét bình định Huyện Hải Hậu.
Thực hiện nghị quyết ngày 06- 01- 1950 của Tỉnh uỷ, chủ trương công tác của Huyện uỷ. Đầu năm 1950 trong khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã Trung Nam người bị giặc bắt giam, người đi tản cư cùng nhân dân chưa về, người thì cầu an thoái thác nhiệm vụ. Còn lại những đồng chí đảng viên có tinh thần trong chi bộ xã Trung Nam đã quyết định cử đồng chí Phạm Văn Thao làm Bí thư chi bộ đứng ra quy tụ đảng viên còn ở lại bám dân, bám đất để hoạt động, lãnh đạo quần chúng tham gia kháng chiến phục hồi cơ sở.
   Tiếp theo, các đồng chí đảng viên từ Thái Bình, Thanh Hoá, Khu 4, ở trại giam lần lượt trở về, các đồng chí cán bộ tăng cường của Tỉnh, của Huyện về giúp đỡ phong trào ở xã Trung Nam nên chỉ một thời gian ngắn cơ sở Đảng, cơ sở kháng chiến được phục hồi nhanh chóng như ở xóm My Điền, Tuần Bộ (Hải Trung) xóm Đồng Hồ (Hải Long). Trong những năm tháng kháng chiến, nhất là thời gian địch hậu ( hai năm bốn tháng) mặc dù cách bốt Văn Đàn và Đông Biên khoảng 2 km nhưng cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Long đã kiên trì bán đất, giữ làng, đấu tranh quyết liệt chống Thực dân Pháp và bọn phản động tay sai và tạo điều kiện để các đơn vị bộ đội, cán bộ kháng chiến hoạt động bí mật ngay sát lách địch. Xóm Đồng Hồ là cơ sở sinh tử của địa phương. Sau xóm Đồng Hồ cơ sở được khôi phục, các xóm trong xã cũng dần dần xây dựng được các cơ sở sinh tử nuôi dấu cán bộ nhiều gia đình là cơ sở kháng chiến nuôi dấu cán bộ. Cán bộ chủ chốt của xã, cán bộ cấp trên cử về lúc đầu các đồng chí còn phải ở chùa, ở đền, ở hầm bí mật, ở cồn đống, ở mồ mả ngoài đồng, nay đã được các cơ sở sinh tử đón về nuôi dưỡng trong nhà có hầm bí mật an toàn để hoạt động hoàn thành nhiệm vụ.
   Ở xã Trung Nam mặc dầu bị địch ra sức khủng bố, o ép kìm kẹp hết sức dã man tàn ác, nhưng với tinh thần yêu nước rất cao của quần chúng nên khi đồng chí Hồng cán bộ của huyện được phân công ở lại đã cùng với các đồng chí Lại Văn Tá chính trị viên xã đội; đồng chí Nguyễn Văn Xoang xã đội trưởng bám dân, bám đất kiên trì phục hồi cơ sở kháng chiến. Từ một tiểu đội du kích hoạt động bí mật nay đã phát triển thành một trung đội có 7 tiểu đội với 93 cán bộ, đội viên. Ban ngày đội tranh thủ sản xuất, đêm đến đi gây cơ sở, đào hầm bí mật, canh gác bảo vệ cán bộ, thuyết phục tề, diệt tề, trừ gian; tuyên truyền giải thích chính sách của Đảng, của cách mạng, treo cờ, giải truyền đơn, tố cáo tội ác của giặc Pháp và bọn tay sai phản động, kêu gọi bọn tề, dõng trở về với gia đình, với nhân dân.
   Đêm giao thừa ngày mùng một Tết nguyên đán Canh Dần (17-02-1950) du kích xã đã giải truyền đơn và thư chúc tết đến nhân dân. Cũng trong đêm giao thừa Tết Canh Dần du kích còn tổ chức treo cờ đỏ sao vàng ở cây đa chợ Trung, cây đề chợ Đình, cây đề Sách xối.  ở thôn 1 (Hải Long) các đồng chí ở đội vũ trang tuyên truyền của huyện cùng với du kích cũng treo cờ đỏ sao vàng ở ngọn cây bàng khu đền Bảo Phúc( xóm 10 ngày nay).
Đêm mùng 1 tháng 5 năm 1950, lực lượng vũ trang xã Trung Nam đã tổ chức cuộc hành quân hô khẩu hiệu vòng quanh xã để động viên tinh thần kháng chiến của nhân dân.  Trưa ngày 25/7/1950 Du kích xã Trung Nam phối hợp với các chiến sỹ trong đội vũ trang tuyên truyền của huyện ( trong đó có ông Vũ Viết Thắng, Nguyễn Văn Bân ở xã Hải Long) dùng cuốc diệt tên NguyễnVăn Hựu, một tên tề  ác ôn.
   Ở xã Trung Nam, sau khi tên tề ác ôn Nguyễn Văn Hựu bị trừng trị thì ngày 3 tháng 8 năm 1950 ( Canh Dần) đích thân Vũ Đức Khâm mặc áo thầy tu cho bọn dõng Nam Phương, Bắc Phương Tứ Trùng bắt nhân dân tập trung ở sân đền Bảo Phúc để y “ Hiểu dụ” đe doạ khủng bố và cho chặt phá một phần cây đa. Y đã  lớn tiếng ra điều kiện: Từ nay nếu nơi nào để xảy ra ám sát một nhân viên của “Chính phủ” thì cả 30 gia đình xung quanh bị “ đốt sạch” “giết sạch. Sau ngày “Hiểu dụ” Vũ Đức Khâm còn cho quân tề, dõng “Tự vệ công giáo” liên tiếp vào xã nhà càn quét bắt bớ chém giết cán bộ, du kích.
   Ngày 9 tháng 8 năm 1950 ( ngày 27 tháng 6 năm Canh Dần) bọn tề nguỵ  “Tự vệ công giáo” Tứ Trùng phối hợp với bọn ở An Bài, Nam Phương vào vây bắt đồng chí Nguyễn Văn Xoang ở nhà cụ Nguyễn Thị Lương. Chúng đốt nhà cụ Lương và  giải đồng chí Nguyễn Văn Xoang về Tứ Trùng để tra tấn.
Ngày 30 tháng 7 năm 1950 (16-6 Canh Dần) bọn địch ở bốt Văn Đàn theo chỉ điểm xuống xóm 1 xã nhà vây bắt đồng chí Lại Văn Tá chính trị viên xã đội. Giặc đã giam đồng chí ở nhiều nhà tù: Văn Đàn, Bùi Chu…chúng dùng mọi cực hình như cho đi “Tầu bay” đi “Tầu thuỷ” tra tấn rất dã man hòng khai thác những bí mật của Đảng ở đồng chí. Không khuất phục được đồng chí ngày 17 tháng 8 năm 1950 ( 4-7 Canh Dần) kẻ thù đã giải đồng chí Lại Văn Tá cùng đồng chí Khắc (ở Xuân Trường), đồng chí Điều ( ở Phương Đê) ra đường 21 để xử bắn ( gần bệnh viện Hải Hậu). Đồng chí Lại Văn Tá đã hy sinh anh dũng để lại tấm gương sáng trong Đảng và trong nhân dân.
Ngày 11 tháng 8 năm 1950 ( ngày 29 tháng 6 năm Canh Dần) Vũ Đức Khâm lại cho lính vào xã nhà vây bắt chiến sỹ du kích Trần Văn Oánh ( xóm 15) chúng bắt được đồng chí Oánh và bắn chết ngay tại nhà đồng chí.
   Ngày 18 tháng 8 năm 1950( Ngày 5 tháng7 năm Canh Dần) Vũ Đức Khâm lại cho lính bao vây, càn quét khu chợ Hàng chúng bắt được chiến sỹ du kích  Lại Văn Luyến (xóm 11) chúng đốt nhà đồng chí Luyến và giải đồng chí về đồn Tứ Trùng.
   Đồng chí Nguyễn Văn Xoang, Lại Văn Luyến và một số du kích bị bắt giam ở Tứ Trùng bị kẻ địch tra tấn rất dã man, không khai thác được tin tức gì về kháng chiến ở các đồng chí. Đêm ngày mùng 9 tháng 9 năm 1950 (27-7 Canh Dần) chúng đã đưa đồng chí Nguyễn Văn Xoang, Lại Văn Luyến và một số du kích đến sông Ngòi Cau để bắn. Trước lúc hy sinh đồng chí NguyễnVăn Xoang còn hô lớn “ Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm”.
   Trước ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1950 Vũ Đức Khâm còn cho bọn tề nguỵ bắt thanh niên, du kích về xứ Tứ Trùng, Nam Phương, xứ Giáp Nam để tập trung kìm kẹp, đe doạ, tra tấn rất dã man. Ở xứ Tứ Trùng chúng lấy giẻ, bông tẩm dầu hoả cuốn vào chân người tù rồi châm lửa đốt để khủng bố nhằm ngăn chặn quân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày cách mạng Tháng 8 và  quốc khánh 2 tháng 9.
   Linh mục Quang đội lốt thầy tu coi xứ đạo Giáp Nam đã cho bọn tề, nguỵ, dõng“tự vệ công giáo”  bắt những người tập trung này xuống xã Hải Long phá dỡ trường Tiểu học ( ở cạnh cống Lái Lưỡng, nay thuộc khu vực nhà ông Định xóm 16) về làm nhà khách cho bọn  “Cha xứ”.
Trong kháng chiến Xã Trung Nam thường xuyên được Huyện uỷ Hải Hậu quan tâm chỉ đạo; Tháng 3 năm 1950 khi đồng chí Phạm Văn Thao Bí thư chi bộ bị địch bắt thì cũng trong tháng 3 Huyện uỷ cử đồng chí Lê Toàn- Phó Bí thư Huyện uỷ về trực tiếp làm Bí thư chi bộ lãnh đạo phong trào. Đồng chí Lê Toàn đi công tác khác, Huyện ủy cử đồng chí Trọng về làm Bí thư chi bộ để cùng chi bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng và giữ vững phong trào cách mạng ở địa phương.
   Cuối tháng 5 năm 1951 bộ đội chủ lực mở chiến dịch Quang Trung (Hà Nam Ninh) nhằm phá vỡ vành đai trắng sông Đáy của giặc.
   Những tin vui này làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Trung Nam phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tiến lên xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức: chi bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và đã đề ra nhiều biện pháp, hình thức đấu tranh hợp pháp, bán hợp pháp với kẻ thù. Lực lượng vũ trang được củng cố về tổ chức; Chi bộ đã cử các đồng chí cán bộ, đảng viên kiên cường sang tham gia du kích để chiến đấu với quân thù.
    Năm 1951 Huyện uỷ cử đồng chí Nguyễn Văn Bích cán bộ đội vũ trang tuyên truyền của Huyện về làm Xã đội trưởng xã Trung Nam. Tháng 9 năm 1951 Huyện uỷ lại cử đồng chí Mai Văn Tiến về làm Bí thư chi bộ, đồng chí Lại Văn Tuận ( xã Hải Long) được chỉ định làm Chủ tịch xã Trung Nam. Phong trào cách mạng, kháng chiến được chi bộ Đảng lãnh đạo đã được khôi phục và phát triển mạnh mẽ từng bước vững chắc.
   Dưới sự lãnh đạo của chi bộ vào một đêm tháng 6 năm 1951 các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã đã chỉ đạo du kích bắt 4 tên đầu sỏ trong bọn tề Bắc Phương  (Hải Long) về đình xã ( Trường cấp I xóm 10) để vạch tội ác của bọn chúng và giao nhiệm vụ phục vụ kháng chiến. Tên Ngô Văn Hoành đã phải nhận nuôi và bảo vệ cán bộ trong nhà, có tên đã phải nhận lượm lặt tin tức trong đồn giặc và viết giấy để nơi quy định báo cáo với ta biết; Bọn chúng phải viết giấy cam đoan không để cơ sở cách mạng nào bị lộ, bị vỡ đồng thời phải cung cấp giấy tờ cần thiết cho cán bộ ta. Những tên tề nguỵ ngoan cố ta thường viết giấy bỏ vào nhà hắn để cảnh cáo, răn đe giáo dục, thuyết phục. Có những tên chỉ điểm ngoan cố không chịu phục thiện trong một tối nhậu nhẹt rồi nói láo đã bị du kích bắt đưa ra gồ đất giữa cánh đồng đào hố đe chôn sống để răn đe, cảnh cáo và giáo dục.
Vào một buổi sáng sớm địch từ bốn phía ập vào nhà cụ Trần Thị Ruy ( xóm 15) càn quét. Với tinh thần bình tĩnh, gan dạ, mưu trí cụ đã nhanh trí  giấu khẩu súng lục của cán bộ vào thúng phân tằm đưa ra giữa sân để. Địch vào tới sân, cụ gọi con cất thúng phân tằm lên đầu đưa đi đổ ra hố phân để đánh lạc hướng và che mắt được quân giặc. Cùng lúc đó, 2 cán bộ của ta ở trong nhà cụ cải trang làm người thợ mộc đi đóng cối xay đã thoát khỏi vòng vây của địch một cách an toàn. ( Gia đình cụ Ruy được công nhận là Gia đình cơ sở cách mạng, được Tặng Huân chương KC hạng ba)
   Trong những năm tháng gian khổ đấu tranh qua rèn luyện thử thách đã có 5 đồng chí cán bộ, du kích đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam đưa số đảng viên của 2 tổ Đảng lên 42 đồng chí. Nhờ vậy cơ sở kháng chiến ngày thêm phát triển vững chắc.
Đầu năm 1952 theo chủ trương của Huyện uỷ Hải Hậu xã Trung nam được tách thành 2 xã; xã Quần Phương Trung được gọi là xã Trần Phú. Xã Quần Phương Nam gọi là xã Hoàng Nam ( xã Hải Long và Hải Sơn) để Huyện chỉ đạo chống giặc được gọn nhẹ, kịp thời.

   III- Kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương:

   9 năm kháng chiến chống Pháp (1945- 1954), trong đó có 2 năm 4 tháng địch tạm chiếm (từ 05/11/1949 đến 04/3/1952) vừa bám đất, bám dân vừa xây dựng cơ sở, xây dựng phong trào; cán bộ, nhân dân và LLVT Hải Long đã trực tiếp và phối hợp quân và dân Hải Hậu và chủ lực đánh địch 10 trận lớn, tự động tác chiến 135 trận diệt 140 tên địch, làm bị thương hơn 40 tên khác, thu 2 khẩu súng trung liên, 2 khẩu móc- chi- ê; 17 súng trường tự động và 214 súng các loại khác; 129 quả mìn; 375 quả lựu đạn; 7520 viên đạn cốc loại. Du kích và nhân dân xã Hải Long đào 542 hầm bí mật cất giấu bảo vệ cán bộ, bộ đội, thương binh và vũ khí đạn dược, thuốc men dụng cụ y tế (1).
   Hải Long còn là căn cứ tập kết của bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang huyện chuẩn bị tiến đánh trận Cầu đôi, Văn Đàn, Đông biên. Du kích xã Hải Long đã nhiều lần phối hợp với du kích các xã cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương phục kích đánh địch tiếp viện như các trận phục kích ở chợ Cầu Đôi diệt hàng tiểu đoàn địch, cùng bộ đội tập kích đồn Liên Phú (Hải Tây) Văn Lý, Xương điền, Đông Biên góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ xóm làng tiến lên giải phóng quê hương.
   Lúc đó đồng chí Tương Trần một cán bộ văn hoá thông tin của Huyện đã làm bài thơ “Cản đường giặc tiến”  để ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của du kích xã Hải Long.
 
Bài thơ có đoạn viết:
“ Hoan hô du kích Hải Long
Quyết tâm diệt giặc, lập công phá càn
Đường năm sáu ( 56) đi đoàn mìn nổ
Mốc chợ Hàng giặc sợ rút lui
Chỉ trong một tháng trời thôi
Anh em đã diệt ba mươi mấy thằng…
…Hoan hô du kích Hải Long
Nêu gương anh dũng xung phong phá càn.” (2)
   * Những trận đánh tiêu biểu:

   1- Chiến thắng Văn Đàn: Trong tháng 2 năm 1952 du kích xã Hoàng Nam cùng các xã đã 2 lần hưởng ứng chủ trương của Huyện uỷ tổ chức náo động âm thanh gây thanh thế cách mạng uy hiếp quân địch. Tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trận Văn Đàn:
Văn Đàn là vị trí ngụy quân khá kiên cố có sĩ quan Pháp chỉ huy, đóng ở trung tâm Hải Hậu suốt cả xuất cả thời gian địch tạm chiếm.
 
(1) ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000” Xuất bản 01/2007.Trang 91.)   
(2) ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000” Xuất bản 01/2007.Trang 80).
 
Gần 2 tháng bị dân quân du kích xã Quần phương, xã Trung Nam( gồm Hải Long và Hải Trung) và đại đội 28 bao vây, cắt mọi nguồn tiếp tế. Chúng phải cố thủ trong tình thế rất khốn quẫn từ 3 đến 5 ngày, lại phải dùng máy bay thả dù tiếp tế nhưng cũng rất khó khăn. Đêm 3/3/1952 một bộ phận của trung đoàn 46 cùng đại đội 28 và du kích các xã bắt đầu tiến công. Trước sức mạnh về quân sự kết hợp với công tác binh vận, ngày 4 tháng 3 năm 1952 địch đã phải nộp súng đầu hàng. Ta bắt sống 105 tên có 2 sỹ quan Pháp thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng Văn Đàn, kết thúc một thời điểm quật khởi của quân dân Hải Hậu, từ Văn Đàn đến Cầu Đôi và từ Cầu Đôi đến Văn Đàn. Khắp nơi, quân dân trong huyện vùng lên quét sạch đồn bốt nguỵ quân và tề dõng, lật đổ ách chiếm đóng, làm cho Hải Hậu từ vùng bị địch tạm chiếm thành khu du kích và khu căn cứ du kích (1) .

   2- Chiến thắng Đông Biên:

   Ngày 7/8/1953 mũi tiến quân của địch bị du kích Hải Trung kìm lại ở cầu Đông hơn một tiếng đồng hồ làm chúng chết một tên bị thương một số và quãng đường từ cầu Đông tới chợ Lương dài hơn 2 Km, chúng bị đánh tới 16 lần. Ngày 8/8/ địch tiến vào thôn 2 xã Hải Anh , du kích đánh mìn ở khu cầu đá “ Bà Hương Hào” diệt thêm nhiều tên. Mũi theo hướng đương 56 tới cầu Tùng Lâm bị du kích Hải Long- Hải Phương chặn đánh.
Ngày 9/8 địch tiếp tục tiến quân theo 2 mũi: Mũi từ chợ Đền theo đường 56 xuống Cát Hạ, Mũi từ Cống Trệ theo đê sông Ninh Cơ xuống Ninh Cường, mũi này địch đóng ở đường mốc ( Hải Anh, Hải Minh) đã bị đại đội 33 tập kích ngay ban ngày diệt một số lớn và trên đường rút chạy chúng lại bị bộ đội huyện cùng du kích các xã Hải Anh, Hải Long, Hải Đường truy kích diệt nhiều  tên (2) . 
   Bám sát cuộc hành quân của địch bộ đội địa phương, dân quân du kích đã tích cực chiến đấu, đánh địch ở cầu Trong chợ Cồn trên đường 21; chợ quán Hải Cường, cầu Thượng trại- Hải Phú trên đường 50; ở chợ đền thôn 4 Hải Anh, ở trại 8, trại 11 Hải Long, Hoành Vượt ( Hải Đường). Riêng trận phục kích 21/11 tại trại 11 xã Hải Long ta diệt hơn 100 tên (3)  
Vây hãm địch ở Đông Biên ta còn nhằm tạo thời cơ đánh quân tiếp viện. Từ ngày 11 đến 13-4-1954 trung đội 76 ( Đại đội 28) và du kích xã Hải Phương, Hải Long phối hợp với một bộ phận nhỏ của bộ đội đột kích chia cắt Đông Cường với Đông Biên (4) .
   Ở phía Bắc, Đại đội 77 ( Tiểu đoàn 66) và một bộ phận của Đại đội 28 có nhiệm vụ bắt giữ bọn phản động và tề dõng, đồng thời canh giữ, bảo vệ mặt sau, đã sớm làm chủ được tình hình.  Trong đó có đồng chí Trần Thế Kỷ (Hải Long) đại đội trưởng 77 (5).
   Từ căn cứ Đông Biên địch thường nồng ra sục sạo hoặc đột kích ra các vùng xung quanh, ra ven đường, nhằm xua giãn lực lượng ta, bảo vệ đường giao thông, phá hoại kinh tế, mùa màng của ta và làm áp lực cho bọn phản động họat động.
 (Trích “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 1945-1954 huyện Hải Hậu : (1)  trang 118, (2 )trang 138, (3) trang151, (4) trang 160, (5) trang 163)
 
   Sau cuộc càn Bi- dong, huyện đã triệu tập một số xã giao nhiệm vụ cùng đại đội 28 bao vây vị trí Đông Biên. Tháng 12/1953 ta bắt đầu triển khai: Phía nam từ trại Bún đến khu Đất Vượt và phía tây từ cầu Tùng Lâm đến sát hàng rào do trung đội 76 và du kích Hải Phương, Hải Long thường xuyên đảm nhiệm. Phía đông từ khu Đất Vượt ra tới bờ sông Múc do trung đội 42 và du kích Hải Hưng, Hải Thanh hàng ngày có lực lượng  giám sát. Phía bắc trực tiếp là du kích các xã luân phiên tới làm nhiệm vụ đào giao thông hào, canh gác kiểm soát các lối ra vào và bao vây kiềm chế địch.
Tuy bị vây hãm nhưng quân số của chúng còn đông, vũ khí đạn dược còn nhiều và chúng vẫn ra sức củng cố. Vì thế, để tiến công tiêu diệt vị trí Đông Biên, các lực lượng vũ trang ta đã phải điều tra nghiên cứu tỷ mỷ và phải chuẩn bị kỹ về các mặt.
Trong khi chuẩn bị, đại đội 28 và cán bộ, du kích xã Hải Phương đã cung cấp cho bộ đội nhiều chi tiết cụ thể về tình hình địch và địa hình khu Đông Biên. Xã Hải Long đảm bảo công tác hậu cần và cơ sở đón chữa thương binh. Du kích các xã được huy động theo từng mũi phối hợp làm nhiệm vụ vận chuyển dẫn đường, tải thương, giải quyết trận địa. Trong đó một số tiểu đội được cử trực tiếp tham gia chiến đấu (1).

3- Trận chiến đấu giệt tên Lê Văn Diệm.

   Đầu tháng 6 năm 1950 được huyện chỉ đạo xã đội xã Trung Nam thiết quân luật, tổ chức cho du kích, dân quân phá trại giam ở đình Giáp Nhì giải phóng cho người dân bị bọn tề dõng bắt giam đưa số đảng viên về hoạt động bí mật, răn đe cảnh cáo bọn tề dõng. Cũng trong thời gian này du kích xã Trung Nam cùng với đội vũ trang tuyên truyền của huyện phối hợp với du kích xã Hải Phương trừng trị tên Lê Văn Diệm, một tên chỉ điểm có nhiều nợ máu với nhân dân 2 xã.

4- Trận chiến đấu giệt tên tề ác ôn Hoàng Văn Hựu.

   Huyện uỷ Hải Hậu phát động:“Tuần lễ phá tề” từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 7 năm 1950. Xã Trung Nam hưởng ứng sôi nổi. Giữa trưa hè ngày 25-7-1950 (16-6 Canh Dần) oi bức du kích xã Trung Nam phối hợp với các chiến sỹ trong đội vũ trang tuyên truyền của huyện giả làm người đi cuốc, ngồi đánh cờ bên gốc cây đa trước đền Bảo Phúc, dùng cuốc diệt tên NguyễnVăn Hựu, một tên tề ác ôn, ta thu một súng trường, một xe đạp. Diệt một tên tề ác ôn giữa ban ngày trong vùng địch tạm chiếm, mà lúc này lực lượng kẻ thù còn khá mạnh nên có  một tiếng vang rất lớn trong huyện, làm cho bọn tề, nguỵ trong vùng run sợ, nhân dân vô cùng phấn khởi (2) .
* Vừa chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến.
   Hải Long còn có trên 2000 lượt người đi dân công phục vụ kháng chiến dài ngày, có đợt từ 15 đến 20 ngày, có đợt 3 tháng đến 6 tháng. Trong đợt chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, đầu năm 1953 xã Hải Long đã cử 131 người biên                 
          (1) (Trích “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 1945-1954 huyện Hải Hậu”- Trang 161- 164).
        (2) ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000” Xuất bản 01/2007.Trang 92)
chế thành một đại đội đi làm đường 12- Đường từ Hoà Bình đi Na Sản trong thời gian 3 tháng. Nhân tài, vật lực được huy động ra chiến trường. Xã Hải Long còn được Huyện uỷ, UBND huyện xác nhận là cơ sở cách mạng đáng tin cậy của Đảng, của kháng chiến.
Trạm thương binh đóng tại xóm 4 (nay là xóm 6) thường xuyên có từ 25 đến 40 thương binh. Từ việc bảo vệ đến việc chuyển đi Xích Thổ và nuôi dưỡng cấp trên đều giao cho địa phương đảm nhiệm hoàn toàn. Hàng ngày xã có cán bộ, Đảng viên trực tiếp lãnh đạo cùng với 15 hộ lý, y tá và 20 cụ trong Hội mẹ chiến sỹ thay phiên nhau chăm sóc thương binh chu đáo. Cụ Lại Thị Bưu là một tấm gương sáng tận tình chăm sóc, coi thương binh như con đẻ. Tại khu đặt Trạm xã đã đào 25 hầm bí mật để cất giấu thương binh và 5 hầm cất giấu dụng cụ y tế, thuốc men của trạm.
Trận càn Ta-răng-te-dơ; sư đoàn âu Phi càn vào xã nhà; trung đội tải thương, chị em hộ lý và các cụ trong Hội mẹ chiến sỹ đã nhanh chóng đưa thương binh và dụng cụ tế thuốc men xuống hầm cất giấu an toàn. Mặc dù địch càn quét suốt 3 giờ liền trong khu vực trạm đóng, đặt cả súng máy trên miệng hần mà chúng vẫn không phát hiện được. Sau khi địch rút ra khỏi xã; 17 thương binh, thuốc men, dụng cụ y tế được đưa lên an toàn. Trung đội tải thương lại tiếp tục cáng anh em thương binh chuyển đi Xích Thổ và lại đón anh em thường binh ở nơi khác đưa về trạm (1) .
Làng mạc, đồng quê Hải Hậu hiền lành xanh tốt đã trở nên rùng rợn đối với giặc. Ngày 22 tháng 9, trong khi đang chuẩn bị phương án tập kích Văn Lý, nắm được địch đang dừng chân ở chợ Đền, đại đôi 33 đã chớp thời cơ tập kích, diệt gọn một đại đội. Sáng ngày 24-9 bộ đội địa phương và du kích đánh địch ở khu chợ Hàng diệt một trung đội, tối hôm đó ta lại tập kích toán quân đóng ở chợ Đền bắt sống 6 tên, diệt một số. Trưa ngày 25-9 trung đội 90 do đồng chí Phạm Chí Thành chủ huy phối hợp với bộ đội tỉnh và một bộ phận của trung đoàn 46 phục kích “đón lõng” đánh địch ở đoạn đường 21 trước thôn Văn Lý diệt và bắt sống hàng chục tên. Cùng ngày địch ở Phạm Rị tiến vào cầu Đông, du kích đánh mìn làm chúng chết và bị thương 5 tên (thuộc tiểu đoàn 16 BVN); địch ở Giáp Nam (Hải Phương) tiến ra Hải Tây, Hải Long và ở chợ Đền, chúng nống ra Hoành đồn (Hải Đường) bị bộ đội và du kích các xã diệt 2 trung đội, bắt sống hơn 1 trung đội (số còn lại chúng rút chạy về Tuân Chử). Tối ngày 26-9, đại đội 91, đại đội 33 và một phận nhỏ của trung đoàn 46 cùng du kích các xã Ninh Cường, Minh Đức, Hải Đường, Hải Phong, Hải Anh tập kích nơi trú quân của tiểu đoàn 16 BVN đóng ở Tuân Chử diệt 2 đại đội. Trước đó du kích Ninh Cường còn phối hợp với bộ đội Trực Ninh đánh toán địch càng ra xóm Trung Thành, dịêt 21 tên, thu 4 súng và đánh mìn trên đường 56 diệt 7 tên (2).
Trong kháng chiến huyện đội Hải Hậu còn đặt trạm quân khí ở xóm 12 xã nhà (Tam trùng đông) với số lượng thường xuyên có từ 9 đến 10 tấn vũ khí đạn
(1) ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000”.Trang 82-83)
(2) (Trích trong Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng Huyện Hải Hậu (1945- 1954) trang 148).
dược và uỷ nhiệm cho Xã đội được xuất nhập, bảo quản. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, cán bộ và nhân dân đã đào 10 hầm bí mật khá kiên cố để cất giấu vũ khí. Một hôm địch hành quân từ Hải Tân theo đường mốc giữa hai xã Hải Phương và Hải Long vào Đông Biên. Đến ngang trạm quân khí của ta địch tạt sang sục sạo. Du kích xã nhà chặt đánh quyết liệt. Địch đã đặt súng máy trên mặt hầm suốt 2 giờ mà không phát hiện được hầm vũ khí. Lúc đó dưới các hầm có 100 khẩu súng và 8 tấn đạn, lựu đạn mìn. Khi địch rút lui, vũ khí lại được ta đưa lên lau chùi cất vào kho chu đáo (1
   Xã Hải Long cũng rất vinh dự được đón nhiều cơ quan như Nha công an, Nha bình dân học vụ liên khu III, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở Công an, Ty bình dân học vụ Nam Định, cơ quan của Huyện, bộ đội về đóng và làm việc tại địa phương. Đặc biệt có đồng chí Văn Tiến Dũng ( sau này là Đại tướng) lãnh đạo cao cấp của quân đội về ở nhà ông Trần Văn Thảo hàng tuần để chỉ huy bộ đội chặn đánh giặc trong trận càn Bơ- nơ- ta- nhơ.
Song song với việc tổ chức chiến đấu, bảo vệ xóm làng. Chi bộ Đảng còn lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống nhân dân. Mặc dù trong vùng địch kiểm soát gắt gao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhân dân trong xã đóng góp được 1670 phiếu công lương mua được 427 phiếu công trái kháng chiến với số tiền 11.500 đồng. Nhân dân còn tổ chức lập “Hũ gạo kháng chiến”  toàn xã có 24 tổ, mỗi tháng đổ 2 lần, mỗi lần mỗi tổ thu được từ 31 đến 80 kg gạo góp vào quỹ nuôi quân. Từ năm 1951 (khi có thuế nông nghiệp) đến năm 1953 xã Hải Long đã đóng góp được 58 tấn thóc thuế nông nghiệp để nuôi quân ăn no đánh thắng (2) .
Du kích và nhân dân xã Hải Long đào 542 hầm bí mật cất giấu bảo vệ cán bộ, bộ đội, thương binh và vũ khí đạn dược, thuốc men dụng cụ y tế.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 7 năm 1954, toàn xã có 205 thanh niên lương, giáo tình nguyện lên đường giết giặc, trên 100 dân quân du kích; 22 người đi dân công hỏa tuyến, toàn xã quyên góp, ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho cuộc kháng chiến; đã có 50 đồng chí anh dũng hy sinh, 36 đồng chí là thương binh. Với thành tích đó, cán bộ, nhân dân và LLVT xã Hải Long đã được thưởng 01 Huân chương kháng chiến hạng nhất. 5 Huân chương kháng chiến hạng ba cho 2 gia đình và 3 cá nhân; 62 Huy chương kháng chiến hạng nhất cho 2 gia đình và 60 cá nhân; 75 Huy chương kháng chiến hạng nhì cho 25 gia đình và 50 cá nhân, 210 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho 180 gia đình và 30 cá nhân, 122 người được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
PHẦN THỨ BA

THÀNH TÍCH CỦA NHÂN DÂN VÀ LLVT TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC VÀ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
 
I- Thành tích của nhân dân và LLVT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975):

   Hoà bình được lập lại, quê hương được giải phóng nhưng còn gặp muôn vàn khó khăn như nhà cửa bị đổ nát, nạn đói đe doạ, bệnh tật… Lúc này nhiệm vụ
  ( Trích “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long từ mở đất đến năm 2000”: 91) trang 84, (2) Trang 85)
cần kíp trước mắt của chi bộ là phải lãnh đạo nhân dân đoàn kết hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.
 Cuộc cải cách ruộng đất thắng lợi “Người cày có ruộng” phấn khởi làm ăn nên bước đầu nền kinh tế được phục hồi.  Đẩy mạnh hợp tác hoá nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, trong đó sản xuất nông nghiệp là khâu chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề lương thực trên cơ sở đó nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ nhân dân và LLVT Hải Long quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và chiến đấu. Tập trung xây dựng XHCN ở miền Bắc thành hậu phương vững chắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam thống nhất đất nước với tinh thần “ Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; Thóc không thiếu một cân – quân không thiếu một người; “ Nước còn giặc ta còn đi đánh giặc”. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn xã có 833 thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều  gia đình có từ 3 đến 4 người con lên đường nhập ngũ, nhiều thế hệ kế tiếp nhau: Ông, cha, con cùng lên đường ra trận, có 112 người đi thanh niên xung phong, 395 người đi công nhân.
    Khi đế quốc Mỹ leo thang băn phá miềm Bắc, từ năm 1964- 1968 xã Hải Long đón nhận nhiều cơ quan của Huyện sơ tán về làm việc tại địa phương. Đặc biệt có Bệnh viện Hải Hậu về đóng ở Hải Long trên một phạm vi rất rộng để chữa bệnh cho nhân dân và còn là nơi cấp cứu, cứu chữa cho những người bị thương ở khắp nơi trong Huyện về đây điều trị. Vì vâỵ Đảng bộ đã giáo dục cho toàn dân trong xã nêu cao tinh thần cảnh giác thực hiện tốt khâu phòng gian bảo mật.
Để trực tiếp nắm lực lượng vũ trang ở địa phương quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đảng uỷ đã cử đồng chí Phó Bí thư sang phụ trách tổ chức và làm Chính trị viên xã đội. Ban chỉ huy xã đội được kiện toàn. Toàn xã có hơn  600 đồng chí dân quân tự vệ biên chế thành 3 đại đội, có 9 trung đội; 100% các đồng chí Đảng viên còn trong tuổi nghĩa vụ quân sự  đều tham gia lực lượng vũ trang và làm nòng cốt sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; ở mỗi đại đội dân quân còn có một tiểu đội nữ cứu thương. Toàn xã còn xây dựng một trung đội dân quân mạnh, được huấn luyện chu đáo, thường trực chiến đấu và sẵn sàng bổ sung cho bộ đội chủ lực, đi  trực chiến canh gác bờ biển. Trong xã, ở 3 miền có 3 chòi  gác máy bay, khi có máy bay vào gây tội ác thì dân quân đánh kẻnh báo động cho nhân dân trú ẩn và sẵn sàng chiến đấu. Đảng uỷ còn chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã thành lập trạm cấp cứu tuyến 1, tuyến 2 ở trạm cấp cứu có đội thanh toán hiện trường khi máy bay Mỹ vào gây tội ác. Ban chấp hành Đảng bộ còn nghiên cứu tỉ mỉ và duyệt các phương án tác chiến. Khi tình huống xảy ra thì cứ theo phương án chiến đấu mà hành động một cách chủ động, sáng tạo.
   Trong 10 năm gian khổ, tất cả cho tiền tuyến, cho chiến thắng, vì miền Nam ruột thịt nhân dân xã Hải Long đã nhường cơm, xẻ áo chắt chiu từng cân thóc, lạng thịt đóng góp với Nhà nước; năm nào cũng vượt mức kế hoạch Nhà nước giao. Trong 10 năm xã nhà đã đóng góp trên 3.850 tấn thóc và trên 240 tấn thực phẩm cho Nhà nước. Năm 1970 đến năm 1975 HTX nông nghiệp Long Thành còn tích luỹ được 1462 tấn thóc để xây dựng quê hương giàu mạnh.
Tổng kết kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đảng bộ, nhân dân và LLVT Hải Long đã được Đảng, Nhà nước trao tặng:
     - 01 Huân chương kháng chiến hạng nhất về phong trào tuyển quân chống Mỹ.
     - 02 Huân chương Lao động hạng ba về gửi tiến tiết kiệm, và trồng cây.
     - 01 Huân chương chiến công hạng nhất về công tác tuyển quân từ 1965-1983.
     - 01 Huân chương chiến công về phong trào bảo vệ ANTQ.
     - Bộ Tư lệnh quân khu III tặng cờ Quyết thắng 10 năm liền cho dân quân tự vệ.
     - UBND tỉnh Nam Hà tặng cờ thi đua 10 năm liền là xã chấp hành tốt chính sách hậu phương quân đội.
     -UBND tỉnh Nam Hà tặng cờ thi đua 10 năm liền là xã chấp hành chính sách hậu phương quân đội (1965 - 1975).
      - Đặc biệt trong thời gian chống Mỹ cứu nước, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 3 đồng chí con em của quê hương Hải Long:
- Đồng chí: Bùi Hồng Quảng được tuyên dương ngày 23 tháng 11 năm 1969.
- Đồng chí: Nguyễn Huy Hiệu được tuyên dương ngày 20 tháng 12 năm 1973.         
- Đồng chí Lại Ngọc Ngợi được tuyên dương ngày 27/6/2012.    
 - Phong tặng và truy tặng 16 bà mẹ Việt Nam anh hùng:
- 643 người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến.
- 228 gia đình cơ sở kháng chiến, 190 người được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 142 người được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
- 114 Liệt sĩ.
- 63 Thương binh, Bệnh binh.
 
II- Thành tích của nhân dân và LLVT trong thời kỳ đổi mới:

   Phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngày nay với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT xã Hải Long đã phát huy truyền thống đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp. Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân, củng cố phát triển thêm các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền vận động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ từ năm 1975 đến nay luôn đạt trong sạch vững mạnh; Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thường xuyên là đơn vị tiên tiến xuất sắc của huyện, của tỉnh. Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Long tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh để làm tốt chính sách hậu phương quuan đội, đền ơn đáp nghĩa xây dựng quê hương Hải Long ngày thêm giàu đẹp văn minh.Trong sản xuất nông nghiệp năng suất lúa đạt 123 – 125 tạ/ha/năm. Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây cảnh..; phát triển nghề xây dựng, mộc mỹ nghệ và nghề thủ công nghiệp. Hàng năm Hải long luôn hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Đến nay tỷ trọng kinh tế các ngành: Nông nghiệp- Thủy sản chiếm 34%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 38 % Dịch vụ chiếm 28%.
Kinh tế có bước phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần từng bước được nâng lên, xã không còn hộ đói, 100% số hộ có nhà mái ngói, mái bằng và kiên cố, nhiều gia đình có nhà 3-4 tầng. 100% số hộ gia đình sử dụng nước sạch, điện thắp sáng, số hộ già, khá tăng¸ số hộ nghèo còn 5,3%.
Những năm qua xã đầu tư xây dựng 3 trường học cao tầng với 38 phòng học khang trang với hơn 15 tỷ đồng, xây dựng trạm 3 trạm điện 500KV.Hoàn chỉnh xây dựng hệ thống giao thông trong toàn xã bằng nhựa và bê tông với hơn  20km, đổ bê tông đường dong các xóm được trên 25 km, tổng nguồn vốn trên 12 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Hệ thống đài truyền thanh với 12 cụm loa trên 17 xóm. Trạm y tế nâng cấp đạt chuẩn quốc gia. Nghĩa trang Liệt sỹ được tu bổ tôn tạo, chăm sóc thường xuyên. 17/17 xóm có nhà văn hóa, sáng hóa đường giao thông xóm; Nhà văn hóa xã với 800 chỗ ngồi tổng vốn đầu tư tương đương 300 tấn thóc.
   Sự nghiệp giáo dục được quan tâm chỉ đạo. Xã đã hoàn thành chương trình phổ cập Trung học cơ sở năm 1996, ba nhà tường đều đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. 3 trường đã đạt chuẩn quốc gia và được công nhận trường có nếp sống văn hóa. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt từ 98-100%. Hàng năm có từ 70-80 thí sinh đỗ vào các trường  Đại học, cao đẳng. Từ năm 2001 đến nay phong trào giáo dục luôn xếp từ thứ 3 đến thứ 2 của huyện.
Công tác ANQP được ổn định và giữ vững. Hoàn thành, vượt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Đến nay Hải Long có 2 cán bộ trong lực lượng vũ trang quân hàm Thượng tướng và Thiếu tướng. 84 người có quân hàm cấp tá, trong đó có 15 Đại tá. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên. Kết quả hội thao hàng năm đều đạt từ khá trở lên. Luôn luôn đạt danh hiệu Quyết thắng. Là 1 trong những xã dẫn đầu về công tác QSĐP  của Huyện.
   Thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, vận động nhân dân đóng góp ửng hộ xây dựng 5 nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa mái ngói cho 13 gia đình chính sách. Tích cực tham gia xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo, qũy đền ơn đáp nghĩa… Hải Long được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương lao động hạng ba, 1 Huân chương chiến công hạng ba.

   9 năm kháng chiến chống Pháp Tường kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là hơn 60 năm qua kể từ ngày chi bộ Đảng xã Hải Long ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền xã, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Long đã chiến đấu vô cùng hào hùng, anh dũng, gian khổ, hy sinh tính mạng, thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy, tài sản nhà cửa bị địch tàn phá, đốt cháy, trà đi sát lại và phối hợp chiến đấu 10 trận, tự động tác chiến 135 trận.  Cùng bộ đội chủ lực diệt 140 tên, bắn bị thương hơn 40 tên khác, thu 2 khẩu súng trung liên; 2 khẩu móc- chi- ê; 17 súng trường tự động và 214 súng các loại khác; 129 quả mìn; 375 quả lựu đạn; 7.520 viên đạn các loại. Du kích và nhân dân xã Hải Long đào 542 hầm bí mật cất giấu bảo vệ cán bộ, bộ đội, thương binh và vũ khí đạn dược, thuốc men dụng cụ y tế. Góp phần cùng quân dân Hải Hậu đập tan “mắt xích cuối cùng” của trận “Điện Biên Phủ Đồng Bằng”, chi viện sức người sức của góp phần cùng cả nước chiến thắng kết thúc chiến dịch “Điện Biên Phủ”, chiến thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng quê hương, đất nước cùng cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ thành tích trên Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho nhân dân và LLVT xã Hải Long- Huyện Hải Hậu- Tỉnh Nam Định trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp./.
 
Lại Hồng Phưởng - Chủ tịch UBND xã Hải Long
Trụ sở
Thông báo - Giấy mời

Số 09/KH-UBND

Kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân 2020

Lượt xem:54 | lượt tải:23

Số 02/KH/MT-BTT

Kế hoạch vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Lượt xem:62 | lượt tải:36

Số 11/TB-UBND

Thông báo của UBND xã về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:101 | lượt tải:55

Số 13/TB-UBND

Thông báo của UBND xã về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 , L2

Lượt xem:70 | lượt tải:36

Số 07/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác tháng 3, trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020

Lượt xem:126 | lượt tải:59

Hải Long qua ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về xã Hải Long

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,462
  • Tháng hiện tại38,944
  • Tổng lượt truy cập8,724,350


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây